Skip to main content

Se opp - vi skal se hverandre

I en tid hvor blikket stadig vendes ned og inn, har vi laget et prosjekt for å få fokus opp og ut.
Tallene på barn og unge som føler seg ensomme og utenfor vokser, og flere og flere kjenner vegring for å gå på skolen eller bli med i sosiale settinger. Det ønsker vi å gjøre noe med.
Med 7 enkle SE OPP - regler skal lærere, elever og foreldre sammen dele ansvaret for å lage den skolen og det samfunnet vi ønsker oss.

Vi må koble oss av skjermen og på hverandre.
Og vi starter med regel nr 1: Jeg SER OPP når jeg møter deg 💚